Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 3303052
(11)  Patent Number  32131 
(96)  European Application Number  16739015.2 
(96)  European Application Date  14.05.2016 
(97)  European Patent Number  3303052 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  19.06.2019 
(31)  Priority Number  202015003901 U 
(32)  Priority Date  05.06.2015 
(33)  Country or Authority of Priority  DE 
(97)  European Application Publication Date  11.04.2018 
(45)  European Patent Translation Publication Date  02.12.2019 
(51)  International Patent Classification  B64D 11/06  B63B 29/04  B61D 33/00  B60N 2/433  B60N 2/24  B60N 2/22  B60N 2/02  F16F 9/02  A47C 1/027   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/DE2016/000208 
(87)  International Publication Number  WO 2016/192699 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Wandschneider, Guido; Ringstrasse 30, 74927 Eschelbronn; DE 
(72)  Inventor(s)  Wandschneider, Guido; Ringstrasse 30, 74927 Eschelbronn; DE 
(74)  Attorney(s)  Rott, Růžička & Guttmann, patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Title  Zariadenie na aktiváciu plynovej pružiny a sedadlová jednotka s nastaviteľnou chrbtovou opierkou s plynovou pružinou a takým zariadením 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  14.05.2022 
   Patent in Force maximum until  14.05.2036 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.12.2019 12/2019 SC4A
 
EP 3303052
S/N Fee Title Date Year Fee
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 04.05.2020 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 03.05.2021 6 116,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 3303052
S/N Item Name Date Type Document
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.09.2019 Type Payment
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.09.2019 Type Delivered
2a Opis 16.09.2019 Type Delivered
2b Plná moc 16.09.2019 Type Delivered
2c Sprievodný list 16.09.2019 Type Delivered
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.10.2019 Type Sent document
EP 3303052
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku