Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3322438
(11)  Číslo patentu  38391 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16738165.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.07.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3322438 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  15176726 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.07.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.05.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  20.12.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/165  A61K 31/381  A61P 13/10  A61K 31/704  A61K 31/675  A61K 31/426  A61K 31/407  A61K 31/664  A61K 39/00  A61K 45/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2016/066511 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/009323 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Dompé farmaceutici S.p.A.; Via S. Martino Della Battaglia 12, 20122 Milan; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ALLEGRETTI, Marcello; c/o Dompé farmaceutici S.p.A. Via Campo Di Pile, 67100 L'Aquila (AQ); IT;
ARAMINI, Andrea; c/o Dompé farmaceutici S.p.A. Via Campo Di Pile, 67100 L'Aquila (AQ); IT;
CESTA, Maria, Candida; c/o Dompé farmaceutici S.p.A. Via Campo Di Pile, 67100 L'Aquila (AQ); IT;
BIANCHINI, Gianluca; c/o Dompé farmaceutici S.p.A. Via Campo Di Pile, 67100 L'Aquila (AQ); IT;
BRANDOLINI, Laura; c/o Dompé farmaceutici S.p.A. Via Campo Di Pile, 67100 L'Aquila (AQ); IT;
ANGELICO, Patrizia; c/o Dompé farmaceutici S.p.A. Via Campo Di Pile, 67100 L'Aquila (AQ); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  IL-8 inhibítory na použitie na liečenie určitých urologických porúch 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.07.2023 
   Maximálna platnosť do  12.07.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 20.12.2021 24/2021 SC4A
 
EP 3322438
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.10.2021 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3322438
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 20.06.2022 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3322438
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.10.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 14.10.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 14.10.2021 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.10.2021 Typ Platba
Doplnenie materiálov 05.11.2021 Typ Doručené
Plná moc 05.11.2021 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 01.12.2021 Typ Odoslané
EP 3322438
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku