Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3244891
(11)  Číslo patentu  40656 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16737944.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.01.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3244891 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.07.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201562104547 P, 201562180380 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.01.2015, 16.06.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.11.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.12.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/4196  A61P 25/28  C07D 251/00  C07D 339/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2016/013553 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/115434 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  The General Hospital Corporation; 55 Fruit Street, 021 14 Boston, MA; US;
The United States of America, as represented by The Secretary, Department of Health and Human Services; National Institutes of Health Office of Technology Transfer 6011 Executive Boulevard Suite 325 Msc 7660, Bethesda, MD 20852-7660; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SLAUGENHAUPT Susan, A.; 10 Quail Run, 020 43 Hingham, MA; US;
JOHNSON Graham; 3 Lakeside Drive, 032 69 Sanbornton, NH; US;
PAQUETTE William, D.; 108 Gay Lane, 120 10 Amsterdam, NY; US;
ZHANG Wei; 9 Remmington Road, 123 03 Schenectady, NY; US;
MARUGAN Juan; 16500 Apache Lane, 208 78 Gaithersburg, MD; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Zlúčeniny na zlepšenie zostrihu mRNA 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  15.01.2024 
   Maximálna platnosť do  15.01.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.12.2022 23/2022 SC4A
2 Sprístupnené opravené preklady európskych patentových spisov 11.01.2023 1/2023 SC4A
3 Sprístupnené opravené preklady európskych patentových spisov 08.02.2023 3/2023 SC4A
 
EP 3244891
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.10.2022 58,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie opraveného prekladu EP 02.12.2022 58,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie opraveného prekladu EP 16.01.2023 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3244891
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.01.2023 298,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3244891
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 13.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 13.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 13.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 14.10.2022 Typ Odoslané
formálne nedostatky podania prekladu EP 10.11.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 11.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 11.11.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 18.11.2022 Typ Odoslané
Opravený preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 30.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 30.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 01.12.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.12.2022 Typ Odoslané
Opravený preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.01.2023 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 10.01.2023 Typ Doručené
Sprievodný list 10.01.2023 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 11.01.2023 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 20.01.2023 Typ Odoslané
EP 3244891
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku