Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3356307
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16736335.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.06.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3356307 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.02.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201615186336 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.06.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.08.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01F 17/00  B32B 13/08  B32B 5/20  B32B 9/02  C04B 103/48  C04B 24/02  C04B 28/14  C04B 38/10  E04C 2/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2016038885 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2017058316 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  United States Gypsum Company; 550 West Adams Street, Chicago, IL 60661-3676; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  VILINSKA, Annamaria; 5036 W. Pensacola 203, Chicago, Illinois 60641; US;
LI, Alfred C.; 716 Knoch Knolls Road, Naperville, Illinois 60565; US;
SONG, Weixin D.; 1068 Huaihai Road Middle Building 2, Unit 7C, Shanghai, China 200031; CN 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3356307
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3356307
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3356307
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3356307
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku