Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3325310
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16734001.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.07.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3325310 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.09.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102015218873 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.09.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.05.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60N 2/20  B60N 2/22  B60N 2/36   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  EP2016065704 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2017012847 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Adient Luxembourg Holding S.à r.l.; 35F, Avenue John F. Kennedy, 1855 Luxembourg; LU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KREUELS, Olaf; Jacobystrasse 53, 66482 Zweibruecken; DE;
WOLF, Christian; Alsenzstrasse 23a, 67811 Dielkirchen; DE;
SIMO, Jan; Legionárska 84, 91101 Trencin; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3325310
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3325310
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3325310
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3325310
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku