Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3240554
(11)  Číslo patentu  33200 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16731640.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.06.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3240554 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  31.07.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201510466, 201520508, 201606810 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.06.2015, 20.11.2015, 19.04.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB, GB, GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.11.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 35/74  C12N 1/20  A61P 1/00  A61P 11/06  A61P 29/00  A61P 19/02  A61P 25/28  A61K 35/745   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2016/051770 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/203218 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  4D Pharma Research Limited; Life Sciences Innovation Building, Cornhill Road, Aberdeen, Aberdeenshire AB25 2ZS; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GRANT, George; Life Sciences Innovation Building Cornhill Road, Aberdeen Aberdeenshire AB25 2ZS; GB;
PATTERSON, Angela Margaret; Norwich Medical School Faculty of Medicine and Health Sciences University of East Anglia, Norwich East Anglia NR4 7JT; GB;
MULDER, Imke; Life Sciences Innovation Building Cornhill Road, Aberdeen Aberdeenshire AB25 2ZS; GB;
MCCLUSKEY, Seanin; c/o 4D PHARMA PLC 3rd Floor 9 Bond Court, Leeds West Yorkshire LS1 2JZ; GB;
RAFTIS, Emma; c/o 4D PHARMA PLC 3rd Floor 9 Bond Court, Leeds West Yorkshire LS1 2JZ; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Blautia stercosis a wexlerae na použitie na liečbu zápalových a autoimunitných ochorení 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  15.06.2021 
   Maximálna platnosť do  15.06.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2020 04/2020 SC4A
 
EP 3240554
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 15.05.2020 5 99,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3240554
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.11.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.10.2019 Typ Doručené
2a Sprievodný list 30.10.2019 Typ Doručené
2b Opis 30.10.2019 Typ Doručené
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 03.12.2019 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 10.02.2020 Typ Doručené
4a Plná moc 10.02.2020 Typ Doručené
4b Sprievodný list 10.02.2020 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.03.2020 Typ Odoslané
EP 3240554
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku