Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3307919
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16728971.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.06.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3307919 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.08.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  15172208 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.06.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.04.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C22C 21/02  C22C 21/08  C22F 1/05   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  EP2016063656 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2016202810 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Constellium Singen GmbH; Alusingen-Platz 1, 78224 Singen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SKUBICH, Alexis; Landoltstrasse 16, 8006 Zurich; CH;
JARRETT, Martin; Finch House Spring Lane, Little Bourton Oxfordshire OX17 1RB; GB;
PFAENDER, Fabian; Brunnentalstraße 124, 78532 Tuttlingen; DE;
GRBAVAC, Ivan; Sebastian-Kneippstraße 12, 78333 Stockach; DE;
KUTSCHER, Matthias; Wollmatinger Strasse 131, 78467 Konstanz; DE;
GENSTY, Frank; Kalkreuter Weg 6, 88356 Ostrach; DE;
TIRARD-COLLET, Roland; 8 Rue Grande Roche, 38340 Voreppe; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3307919
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3307919
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3307919
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3307919
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku