Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 3297861
(11)  Patent Number  36936 
(96)  European Application Number  16728065.0 
(96)  European Application Date  20.05.2016 
(97)  European Patent Number  3297861 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  17.02.2021 
(31)  Priority Number  1554612 
(32)  Priority Date  22.05.2015 
(33)  Country or Authority of Priority  FR 
(97)  European Application Publication Date  28.03.2018 
(45)  European Patent Translation Publication Date  26.05.2021 
(51)  International Patent Classification  B60J 1/00  B60J 10/70   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/FR2016/051207 
(87)  International Publication Number  WO 2016/189238 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE; Tour Saint-Gobain 12 place de l'Iris, 92400 Courbevoie; FR 
(72)  Inventor(s)  TROMBETTA, Nicola; Via Arti e Mestieri 2, 12038 Savigliano (CN); IT;
DALMASSO, Giovanni; Via XX Settembre n. 61, 12100 Cuneo; IT 
(74)  Attorney(s)  Kapa Beta, s.r.o.; Slovenského národného povst. 365/76, 018 51 Nová Dubnica; SK 
(54)  Title  Vrstvené zasklenie pozostávajúce z profilovanej obruby na zacvaknutie s prídavnou polymérovou páskou a profilovanou obrubou  
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  20.05.2022 
   Patent in Force maximum until  20.05.2036 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 26.05.2021 10/2021 SC4A
 
EP 3297861
S/N Fee Title Date Year Fee
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 26.04.2021 6 116,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 3297861
S/N Item Name Date Type Document
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.04.2021 Type Delivered
1a Opis 20.04.2021 Type Delivered
1b Patentové nároky 20.04.2021 Type Delivered
1c Výkresy 20.04.2021 Type Delivered
1d Plná moc 20.04.2021 Type Delivered
1e Sprievodný list 20.04.2021 Type Delivered
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.04.2021 Type Payment
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.05.2021 Type Sent document
EP 3297861
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku