Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3302523
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16727365.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.05.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3302523 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.09.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  15305807 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.05.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.04.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/737  A61K 35/19  A61K 38/18  A61K 48/00  A61P 17/02  A61P 19/00  A61P 19/02  A61P 1/06  A61P 11/00  A61P 1/00  A61K 9/00  A61K 9/08  A61K 47/36  A61K 35/32  A61K 35/35   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  19189492.2 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  EP2016061906 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2016189088 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Organes Tissus Régénération Réparation Remplacement; 4 rue Française, 75001 Paris; FR;
Barritault, Denis; 4, rue Française, 75001 Paris; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BARRITAULT, Denis; 4 rue Française, 75001 Paris; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  19189492.2 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3302523
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3302523
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.11.2019 Typ Platba
EP 3302523
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku