Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3297625
(11)  Číslo patentu  40534 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16723346.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.05.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3297625 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.07.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2014843 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.05.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  NL 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.03.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  24.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/353  A61P 13/12  A61P 39/06  C07D 311/72  C07D 405/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2016/060731 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/188766 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Sulfateq B.V.; Admiraal de Ruyterlaan 5-A, 9726 GN Groningen; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  VAN DER GRAAF Adrianus Cornelis; Turftorenstraat 12, 9712 BP Groningen; NL;
HENNING Robert Henk; Oosterkade 13, 9711 RS Groningen; NL;
DEELMAN Leo Edwin; Eikenlaan 35, 9321 GB Peize; NL;
EUVERINK Gerrit Jan Willem; Hemsterhuislaan 30, 9752 NE Haren; NL 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Zlúčenina na profylaxiu alebo liečbu diabetickej nefropatie alebo diabetického ochorenia obličiek 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.05.2023 
   Maximálna platnosť do  12.05.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 24.11.2022 22/2022 SC4A
 
EP 3297625
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.09.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3297625
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3297625
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 27.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 27.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 28.09.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 20.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 20.10.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 31.10.2022 Typ Odoslané
EP 3297625
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku