Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3256418
(11)  Číslo patentu  31148 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16720319.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.02.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3256418 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.01.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102015001767 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.02.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.12.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B67D 7/02  F16L 37/44  F16L 37/62  F16L 55/00  F16L 55/10  B60H 1/00  B67D 7/06  B67D 7/42  F25B 45/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/DE2016/000051 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/127973 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Dürr Somac GmbH; Zwickauer Strasse 30, 093 66 Stollberg; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SELBMANN, Eric; Hauptstraße 242 A, 09255 Gersdorf; DE;
WIELAND, Frank; OT Eibenberg Einsiedler Straße 22, 09235 Burkhardtsdorf; DE;
KÖHLER, Felix; Am Rautenkranz 21, 08289 Schneeberg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Spôsob prevádzky plniaceho adaptéra a plniaci adaptér na plnenie vozidlových klimatizačných systémov chladiacim prostriedkom R744 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.02.2024 
   Maximálna platnosť do  10.02.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2019 9/2019 SC4A
 
EP 3256418
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.05.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3256418
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 29.03.2019 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 13.01.2020 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 08.01.2021 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 24.01.2022 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 02.03.2023 298,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3256418
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.04.2019 Typ Doručené
Opis 30.04.2019 Typ Doručené
Plná moc 30.04.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 30.04.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.05.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.07.2019 Typ Odoslané
EP 3256418
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku