Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3285998
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16720073.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.04.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3285998 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102015207361 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.04.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.02.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08L 33/20   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2016/058986 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/170098 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ensinger GmbH; Rudolf-Diesel-Strasse 8, 711 54 Nufringen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  NIESSNER Norbert; Im Haag 17, 671 59 Friedelsheim; DE;
DEITMERG Philipp; Arpe 59, 573 92 Schmallenberg; DE;
JAHNKE Eike; Chemin des Clos 12, 1180 Aubonne; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3285998
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3285998
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3285998
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.09.2022 Typ Doručené
Opis 22.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 22.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 23.09.2022 Typ Odoslané
EP 3285998
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku