Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3258960
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16719949.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.02.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3258960 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.01.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201562118790 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.02.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.12.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 39/02  C07K 14/20  A61P 31/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2016/018958 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/134373 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc.; 3239 Satellite Boulevard, Bldg. 500, Duluth, GA 30096; US;
Calixar; 60 avenue Rockefeller, 69008 Lyon; FR;
Genostar; 60 Rue Lavoisier, 38330 Montbonnot; FR;
Vetagro-Sup; 1 Avenue Bourgelat, 69280 Marcy l'Etoile; FR;
Institut Pasteur; 28 rue du Docteur Roux, 75015 Paris; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BOMCHIL, Natalia, Ines; 9 Rue des Alouettes, 69008 Lyon; FR;
CLAUDE, Jean-Baptiste; 27 Rue de Merlo, 69600 Oullins; FR;
CUPILLARD, Lionel, Pierre Christian; 13 Impasse De Charges, 38300 Bourgoin Jallieu; FR;
FONTANA, Celia; 159, rue de la Grande Charrière, 69250 Montanay; FR;
JAWHARI, Anass; 32 Rue Edgard Varese, 69200 Venissieux; FR;
MANDON, Elodie; 43 Avenue Marechal Foch, 69230 Saint Genis Laval; FR;
KODJO, Angeli; 43 Rue de la Croix Saint Verand, 69210 Fleurieux sur l'Arbresles; FR;
PICARDEAU, Mathieu; 9 Place de Rungis, 75013 Paris; FR;
ESHGHI, Azad; 98 Cottonwood Drive, Toronto M3C 2B4; CA 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Imunoprotektívne proteíny z Leptospira a spôsoby ich identifikácie a použitia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3258960
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 02.03.2021 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3258960
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 01.04.2021 Typ Doručené
1a Opis 01.04.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 01.04.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 01.04.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.04.2021 Typ Platba
EP 3258960
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku