Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3286028
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16719038.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.04.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3286028 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1553483 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.04.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.02.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60J 5/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2016/057853 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/169794 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PSA Automobiles SA; 2-10 Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy; FR;
Constellium Singen GmbH; Alusingen-Platz 1, 78224 Singen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FIGOLI, David; 16 ter avenue Général De Gaulle, 78490 Méré; FR;
MESARIC, Stéphane; 57 rue du Progrès, 92350 Le Plessis Robinson; FR;
DROUOT, Laurent; 8 Avenue Louise Michel, 91280 Saint Pierre Du Perray; FR;
LANGE, Christian; Chläggiblick 11, 8224 Löhningen; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(54)  Názov  Vytláčaný výstužný nosník s programovanou deformáciou  
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3286028
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3286028
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.11.2021 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.11.2021 Typ Doručené
2a Sprievodný list 26.11.2021 Typ Doručené
2b Opis 26.11.2021 Typ Doručené
2c Príloha inde neuvedená 26.11.2021 Typ Doručené
2d Plná moc 26.11.2021 Typ Doručené
2e Plná moc 26.11.2021 Typ Doručené
EP 3286028
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku