Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3209313
(11)  Číslo patentu  30258 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16717299.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.04.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3209313 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.12.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  15163060 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.04.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.08.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.06.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 36/19  A61K 36/315  A61K 36/48   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2016/057761 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/162484 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Galderma SA; Zugerstrasse 8, 6330 Cham; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CARDINAUD, Isabelle; 14, avenue de la Rostagne Le Taormina Mas du Tanit, 06160 Antibes Juan les Pins; FR;
CHANTALAT, Laurent; Le Clos des Oliviers Entrée B 257 chemin Rabiac Estagnol, 06600 Antibes; FR;
ANDRES, Philippe; 126, avenue des Termes, 06530 Peymeinade; FR;
LIN, Yin-Ku; Chang Gung Memorial Hospital at Keelung - Department of Traditional Chinese Medicine No. 222 Mai-Chin Road, Keelung 204; TW;
PIERSON, Jean-Thomas; 64, route de Lyon, 84000 Avignon; FR;
BILY, Antoine; 132, rue Pomme Cardinale, 84270 Vedene; FR;
LE BRONEC, Loïc; Le Clos des Amandiers 485, avenue Léon Blum, 84310 Morieres les Avignon; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Extrakt z indigo naturalis a spôsob jeho prípravy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.04.2022 
   Maximálna platnosť do  08.04.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.06.2019 6/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
EP 3209313
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.02.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3209313
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 30.05.2019 165,00 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 13.03.2020 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 15.03.2021 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3209313
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.01.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 29.01.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 29.01.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.02.2019 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 11.04.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 07.05.2019 Typ Doručené
Plná moc 07.05.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.05.2019 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 07.07.2022 Typ Odoslané
EP 3209313
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku