Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3256619
(11)  Číslo patentu  29779 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16706999.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.02.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3256619 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201562115725 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.02.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.12.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C23C 16/458  C23C 14/50  H01J 37/32   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2016/053176 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/128579 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Oerlikon Surface Solutions AG, Pfäffikon; Churerstrasse 120, 8808 Pfäffikon; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KIM, Dong-Ju; Seyeong Richell Apt. 104-502 100 Susongdong-ro, Gunsan Jeollabuk-do 573-726; KR;
KEPLINGER, Christian; Rüthenenstrasse 58, 6812 Meiningen; AT;
VESTER, Armin; An der Lehmkraut 3, 65345 Eltville; DE;
BECKER, Jürgen; Albert-Schweitzer-Str. 36, 65366 Geisenheim; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť; Hybešova 40, Bratislava 
(54)  Názov  Upínací prípravok obsahujúci magnetické prostriedky na pridržovanie rotačných symetrických obrobkov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  15.02.2023 
   Maximálna platnosť do  15.02.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 5/2019 SC4A
 
EP 3256619
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.12.2018 58,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.09.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3256619
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 12.02.2019 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 14.02.2020 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 10.05.2021 232,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 07.02.2022 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3256619
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.12.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 21.12.2018 Typ Doručené
Plná moc 21.12.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 21.12.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.12.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.04.2019 Typ Odoslané
Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 06.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 06.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 06.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 07.09.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu zmeneného EP 04.10.2022 Typ Odoslané
EP 3256619
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku