Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3261726
(11)  Číslo patentu  31390 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16706531.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.02.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3261726 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.04.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  15000576 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.02.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.01.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.10.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61Q 19/00  A61K 8/9789  A61K 8/34  A61K 8/365  A61K 36/76  A61K 8/60  A61Q 19/10  A61Q 17/04  A61K 8/04  A61K 31/047  A61K 9/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2016/000312 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/134846 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Rottapharm Ltd.; Damastown Industrial Park Mulhuddart, Dublin 15; IE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GASPARRI, Franco; Via Beccara 12, 40020 Casalfiumanes (BO); IT;
MANTEGAZZA, Raffaella; Via Prina 8, 20800 Monza (MB); IT;
BELTRANDI, Martina; Via Annoni 2, 12084 Mondovi; IT;
ZARNARDI, Andrea; Via Marcantonio dal Re 20, 20156 Milano; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Kompozícia na liečbu akné 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  23.02.2023 
   Maximálna platnosť do  23.02.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.10.2019 10/2019 SC4A
 
EP 3261726
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.06.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3261726
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 05.02.2020 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 03.05.2021 232,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 14.02.2022 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3261726
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.06.2019 Typ Doručené
Opis 19.06.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 19.06.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.06.2019 Typ Platba
Doplnenie materiálov 27.06.2019 Typ Doručené
Plná moc 27.06.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 22.08.2019 Typ Odoslané
EP 3261726
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku