Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3261642
(11)  Číslo patentu  37856 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16705929.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.02.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3261642 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  15305277 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.02.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.01.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/4709  A61K 31/47  A61K 31/706  A61P 31/18  A61P 31/12  A61P 31/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2016/053535 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/135055 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ABIVAX; 5 rue de la Baume, 750 08 Paris; FR;
CNRS Centre National de la Recherche Scientifique; 3 rue Michel Ange, 75794 Paris Cedex 16; FR;
Institut Curie; 26, rue d'Ulm, 752 48 Paris Cedex 05; FR;
Université de Montpellier; 163, rue Auguste Broussonnet, 34090 Montpellier; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SCHERRER, Didier; 18 avenue de la Fée Mélusine, 34170 Castelnau le Lez; FR;
GARCEL, Aude; 383 Avenue Paul Riquet, 34160 CASTRIES; FR;
CAMPOS, Noëlie; Résidence Villa Borghese A32 20 rue des Droits de l'Homme, 34920 Le Cres; FR;
TAZI, Jamal; 4 rue Condorcet, 34380 Clapiers; FR;
VAUTRIN, Audrey; 462 avenue de l'Europe (appt B15), 34170 Castelnau Le Lez; FR;
MAHUTEAU, Florence; 36 avenue Hoche, 78470 Saint Remy Les Chevreuses; FR;
NAJMAN, Romain; 29b rue du 11 novembre 1918, 94240 L'Haÿ-les-Roses; FR;
FORNARELLI, Pauline; 13 rue des 4 cantons, 91140 Villebon Sur Yvette; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Chinolínové deriváty na použitie na liečbu alebo prevenciu vírusovej infekcie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  19.02.2022 
   Maximálna platnosť do  19.02.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3261642
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3261642
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.08.2021 Typ Doručené
1a Opis 10.08.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 10.08.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 10.08.2021 Typ Doručené
1d Plná moc 10.08.2021 Typ Doručené
1e Plná moc 10.08.2021 Typ Doručené
1f Sprievodný list 10.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.08.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.09.2021 Typ Odoslané
EP 3261642
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku