Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3259383
(11)  Číslo patentu  32499 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16705172.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.02.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3259383 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.10.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102015202910 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.02.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.12.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.01.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C25D 3/56  C25D 3/60  C25D 5/50  C22C 13/00  C09D 1/00  C09D 5/10  C22C 19/03   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2016/053452 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/131916 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Dr.Ing. Max Schlötter GmbH & Co. KG; Talgraben 30, D-73312 Geislingen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FUNK, Martin; Meisenstrasse 24, 73431 Aalen; DE;
FREUDENBERGER, Renate; Lessingstraße 65, 71409 Schwaikheim; DE;
HEITMÜLLER, Sebastian; Fabrikstrasse 16, 73326 Deggingen-Reichenbach; DE;
JORDAN, Manfred; Panoramastraße 36, 73084 Salach; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Niklocínová vrstva s vysokou tvrdosťou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.02.2021 
   Maximálna platnosť do  18.02.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.01.2020 01/2020 SC4A
 
EP 3259383
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 15.01.2020 5 99,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3259383
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.11.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.11.2019 Typ Doručené
2a Sprievodný list 04.11.2019 Typ Doručené
2b Plná moc 04.11.2019 Typ Doručené
2c Opis 04.11.2019 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.11.2019 Typ Odoslané
EP 3259383
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku