Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3178818
(11)  Číslo patentu  31850 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16207610.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.04.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  3178818 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.05.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  329884 P, 201007286 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.04.2010, 30.04.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.06.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 403/04  C07D 403/14  C07D 405/14  C07D 409/14  C07D 413/14  C07D 487/08  A61K 31/498  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2563775 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Astex Therapeutics Limited; 436 Cambridge Science Park, Milton Park, Cambridge, Cambridgeshire CB4 0QA; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SAXTY, Gordon; Prilaz baruna Filipovica 29, Zagreb, 10000; HR;
MURRAY, Christopher William; c/o Astex Therapeutics Limited 436 Cambridge Science Park Milton Road, Cambridge, Cambridgeshire CB4 0QA; GB;
BERDINI, Valerio; c/o Astex Therapeutics Limited 436 Cambridge Science Park Milton Road, Cambridge, Cambridgeshire CB4 0QA; GB;
BESONG, Gilbert Ebai; Auf dem Koeppel III/1, 67098 Bad Duerkheim; DE;
HAMLETT, Christopher Charles Frederick; c/o Astex Therapeutics Limited 436 Cambridge Science Park Milton Road, Cambridge, Cambridgeshire CB4 0QA; GB;
JOHNSON, Christopher Norbert; c/o Astex Therapeutics Limited 436 Cambridge Science Park Milton Road, Cambridge, Cambridgeshire CB4 0QA; GB;
WOODHEAD, Steven John; 12489 Ruette Alliante, San Diego, CA 92130; US;
READER, Michael; c/o Astex Therapeutics Limited 436 Cambridge Science Park Milton Road, Cambridge, Cambridgeshire CB4 0QA; GB;
REES, David Charles; c/o Astex Therapeutics Limited 436 Cambridge Science Park Milton Road, Cambridge, Cambridgeshire CB4 0QA; GB;
MEVELLEC, Laurence Anne; c/o JANSSEN - CILAG Campus de Maigremont B.P. 615, 27106 Val de Reuil Cedex; FR;
ANGIBAUD, Patrick René; c/o JANSSEN - CILAG Campus de Maigremont B.P. 615, 27106 Val de Reuil Cedex; FR;
FREYNE, Eddy Jean Edgard; Jan Van Eycklei 8, 2840 Rumst; BE;
GOVAERTS, Tom Cornelis Hortense; c/o Janssen Pharmaceutica NV Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse; BE;
WEERTS, Johan Erwin Edmond; c/o Janssen Pharmaceutica NV Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse; BE;
PERERA, Timothy Pietro Suren; c/o Janssen Pharmaceutica NV Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse; BE;
GILISSEN, Ronaldus Arnodus Hendrika Joseph; c/o Janssen Pharmaceutica NV Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse; BE;
WROBLOWSKI, Berthold; c/o Janssen Pharmaceutica NV Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse; BE;
LACRAMPE, Jean Fernand Armand; 15 Chemin du Pont de l'Arche, 76240 Le Mesnil-Esnard; FR;
PAPANIKOS, Alexandra; Belgiëlei 138 bus 6, 2018 Antwerpen; BE;
QUEROLLE, Olivier Alexis Georges; c/o JANSSEN - CILAG Campus de Maigremont B.P. 615, 27106 Val de Reuil Cedex; FR;
PASQUIER, Elisabeth Thérèse Jeanne; c/o JANSSEN - CILAG Campus de Maigremont B.P. 615, 27106 Val de Reuil Cedex; FR;
PILATTE, Isabelle Noëlle Constance; c/o JANSSEN - CILAG Campus de Maigremont B.P. 615, 27106 Val de Reuil Cedex; FR;
BONNET, Pascal Ghislain André; c/o Janssen Pharmaceutica NV Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse; BE;
EMBRECHTS, Werner Constant Johan; c/o Janssen Pharmaceutica NV Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse; BE;
AKKARI, Rhalid; 4 rue du four, 34270 Vacquières; FR;
MEERPOEL, Lieven; c/o Janssen Pharmaceutica NV Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse; BE 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Inhibítory pyrazolylchinoxalínkinázy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2563775 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  28.04.2022 
   Maximálna platnosť do  28.04.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2019 11/2019 SC4A
 
EP 3178818
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 09.04.2020 10 199,00 EUR
2 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 07.04.2021 11 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3178818
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Doplnenie materiálov 16.08.2019 Typ Doručené
1a Plná moc 16.08.2019 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.08.2019 Typ Platba
3 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.08.2019 Typ Doručené
3a Plná moc 19.08.2019 Typ Doručené
3b Sprievodný list 19.08.2019 Typ Doručené
3c Opis 19.08.2019 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 01.10.2019 Typ Odoslané
EP 3178818
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku