Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3257741
(11)  Číslo patentu  33362 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16206987.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.12.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3257741 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  28.08.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  202016103173 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.06.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.12.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B63H 5/15  B63B 35/00  B63H 21/17  B63H 5/07  B63H 21/38  B63B 35/70  B63H 5/125   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  W & D Innovations B.V.; Voltastraat 100, 5223 CP 's-Hertogenbosch; NL;
TripleD B.V.; Van Noordstraat 9, 5151 MJ Drunen; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Lambregts, Maikel; Voltastraat 100, 5223 CP s-Hertogenbosch; NL 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr.; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Elektromechanický pohon pre zariadenie schopné plavby 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.12.2020 
   Maximálna platnosť do  27.12.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2020 04/2020 SC4A
 
EP 3257741
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 27.11.2019 4 82,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3257741
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.11.2019 Typ Doručené
1a Plná moc 06.11.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 06.11.2019 Typ Doručené
1c Opis 06.11.2019 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.11.2019 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.03.2020 Typ Odoslané
EP 3257741
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku