Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3184115
(11)  Číslo patentu  30107 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16205086.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.12.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3184115 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.12.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  UB20159732 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.12.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.06.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.06.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 36/48  A61P 1/04  A61K 9/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  S.I.I.T. S.r.l.-Servizio Internazionale Imballaggi Termosaldanti; Via L. Ariosto 50/60, 20090 Trezzano sul Naviglio MI; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MADARO, Elena; c/o S.I.I.T. SRL Via L. Ariosto, 50/60, 20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI); IT;
DOMINONI, Mirko; c/o S.I.I.T. SRL Via L. Ariosto, 50/60, 20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI); IT;
MARCELLONI, Luciano; c/o S.I.I.T. SRL Via L. Ariosto, 50/60, 20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI); IT;
COSTA, Andrea; c/o S.I.I.T. SRL Via L. Ariosto, 50/60, 20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o.; Krasovského 13, Bratislava-Petržalka 
(54)  Názov  Orálne kompozície na liečenie ochorenia gastroezofageálneho refluxu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  19.12.2023 
   Maximálna platnosť do  19.12.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.06.2019 6/2019 SC4A
 
EP 3184115
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.02.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3184115
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 01.02.2019 66,00 EUR 3
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 15.11.2019 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 12.11.2020 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 18.11.2021 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 16.11.2022 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3184115
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.02.2019 Typ Doručené
Opis 15.02.2019 Typ Doručené
Plná moc 15.02.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 15.02.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.02.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 29.04.2019 Typ Odoslané
EP 3184115
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku