Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3181582
(11)  Číslo patentu  33618 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16199344.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.11.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  3181582 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.01.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  09014745, 264696 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.11.2009, 26.11.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.06.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.06.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/18  A61K 39/395   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2504362 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  InflaRx GmbH; Winzerlaer Strasse 2, 077 45 Jena; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GUO, Renfeng; 821 Gallery Ln,, Ann Arbor, MI Michigan 48103; US;
RIEDEMANN, Niels Christoph; Über den Teufelslöchern 7, 07749 Jena; DE;
YAN, Li; c/o Beijing Mabworks Biotech Co., Ltd. Building No.3, Huilongsen Science Park, 14 Kechuang Street, 1 Jinghai Road, Ciqu Town, Tongzhou District, Beijing, Beijing Beijing; CN;
BEIFEN, Shen; c/o Beijing Mabworks Biotech Co., Ltd. Building No.3, Huilongsen Science Park, 14 Kechuang Street, 1 Jinghai Road, Ciqu Town, Tongzhou District, Beijing, Beijing Beijing; CN 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 16614/36, Bratislava-Ružinov 
(54)  Názov  Väzbové podiely anti-C5a s vysokou blokovacou aktivitou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2504362 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.11.2023 
   Maximálna platnosť do  26.11.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.06.2020 6/2020 SC4A
 
EP 3181582
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.02.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3181582
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.11.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 16.11.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 16.11.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3181582
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.02.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 21.02.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 21.02.2020 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 21.02.2020 Typ Doručené
Plná moc 21.02.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.02.2020 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.04.2020 Typ Odoslané
EP 3181582
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku