Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3168215
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16198078.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.11.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3168215 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.05.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  4298MU2015 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.11.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.05.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 211/82  C07D 401/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  USV Private Limited; Arvind Vithal Gandhi Chowk B.S.D. Marg, Govandi, 400 088 Mumbai; IN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Patkar, Laxmikant Narhari; USV Private Limited Arvind Vithal Gandhi Chowk B.S.D. Marg, Govandi, 400 088 Mumbai; IN;
Damle, Subhash Vishwanath; USV Private Limited Arvind Vithal Gandhi Chowk B.S.D. Marg, Govandi, 400 088 Mumbai; IN;
Bhopalkar, Rajesh Ganpat; USV Private Limited Arvind Vithal Gandhi Chowk B.S.D. Marg, Govandi, 400 088 Mumbai; IN;
Gaware, Rawindra Pandharinath; USV Private Limited Arvind Vithal Gandhi Chowk B.S.D. Marg, Govandi, 400 088 Mumbai; IN 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3168215
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3168215
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3168215
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3168215
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku