Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 3127834
(11)  Patent Number  28012 
(96)  European Application Number  16182909.8 
(96)  European Application Date  05.08.2016 
(97)  European Patent Number  3127834 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  13.06.2018 
(31)  Priority Number  41347315 
(32)  Priority Date  06.08.2015 
(33)  Country or Authority of Priority  PL 
(97)  European Application Publication Date  08.02.2017 
(45)  European Patent Translation Publication Date  05.11.2018 
(51)  International Patent Classification  B65D 81/32  B05B 11/00   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Uslugowo-Handlowe "VOIGT" Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia; Jordana 90, 41-813 Zabrze-Helenka; PL 
(72)  Inventor(s)  Grynicki, Jacek; Rokitnicka 45, 41-936 Bytom; PL 
(74)  Attorney(s)  HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária; Žižkova 7803/9, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré mesto; SK 
(54)  Title  Nádoba na chemické látky s vymeniteľným prvkom 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  zaniknutý 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  05.08.2018 
   Patent in Force maximum until  05.08.2036 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2018 11/2018 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 06.05.2019 05/2019 MM4A
 
EP 3127834
S/N Fee Title Date Year Fee
1 50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 15.07.2019 3 66,00 EUR
2 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 15.07.2019 4 82,50 EUR
3 50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 02.08.2019 3 66,00 EUR
4 50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 02.08.2019 3 66,00 EUR
5 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 02.08.2019 4 82,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 3127834
S/N Item Name Date Type Document
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.07.2018 Type Delivered
1a Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.07.2018 Type Delivered
1b Osvedčovacia doložka 28.07.2018 Type Delivered
1c Plná moc 28.07.2018 Type Delivered
1d Plná moc 28.07.2018 Type Delivered
1e Osvedčovacia doložka 28.07.2018 Type Delivered
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.08.2018 Type Payment
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.11.2018 Type Sent document
4 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (zaniknuté EP) 30.07.2019 Type Sent document
5 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (zaniknuté EP) 30.07.2019 Type Sent document
6 Žiadosť o uvedenie do predošlého stavu 02.08.2019 Type Delivered
6a Sprievodný list 02.08.2019 Type Delivered
6b Plná moc 02.08.2019 Type Delivered
6c Osvedčovacia doložka 02.08.2019 Type Delivered
6d Plná moc 02.08.2019 Type Delivered
6e Osvedčovacia doložka 02.08.2019 Type Delivered
6f Príloha inde neuvedená 02.08.2019 Type Delivered
6g Príloha inde neuvedená 02.08.2019 Type Delivered
6h Príloha inde neuvedená 02.08.2019 Type Delivered
6i Príloha inde neuvedená 02.08.2019 Type Delivered
6j Príloha inde neuvedená 02.08.2019 Type Delivered
6k Príloha inde neuvedená 02.08.2019 Type Delivered
6l Príloha inde neuvedená 02.08.2019 Type Delivered
6m Príloha inde neuvedená 02.08.2019 Type Delivered
6n Príloha inde neuvedená 02.08.2019 Type Delivered
6o Príloha inde neuvedená 02.08.2019 Type Delivered
6p Príloha inde neuvedená 02.08.2019 Type Delivered
6q Príloha inde neuvedená 02.08.2019 Type Delivered
6r Príloha inde neuvedená 02.08.2019 Type Delivered
6s Osvedčovacia doložka 02.08.2019 Type Delivered
6t Príloha inde neuvedená 02.08.2019 Type Delivered
7 vnútrospisový list 05.08.2019 Type Internal Letter
8 Poplatok za uvedenie do predošlého stavu 06.08.2019 Type Payment
10 všeobecný referátnik 05.12.2019 Type Sent document
11 Odpoveď na správu úradu 07.02.2020 Type Delivered
11a Sprievodný list 07.02.2020 Type Delivered
11b Osvedčovacia doložka 07.02.2020 Type Delivered
11c Plná moc 07.02.2020 Type Delivered
EP 3127834
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku