Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3127834
(11)  Číslo patentu  28012 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16182909.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.08.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3127834 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.06.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  41347315 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.08.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  PL 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.02.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65D 81/32  B05B 11/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Uslugowo-Handlowe "VOIGT" Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia; Jordana 90, 41-813 Zabrze-Helenka; PL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Grynicki, Jacek; Rokitnicka 45, 41-936 Bytom; PL 
(74)  Zástupca (-ovia)  HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária; Žižkova 7803/9, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré mesto; SK 
(54)  Názov  Nádoba na chemické látky s vymeniteľným prvkom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  05.08.2018 
   Maximálna platnosť do  05.08.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2018 11/2018 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 06.05.2019 05/2019 MM4A
 
EP 3127834
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 15.07.2019 3 66,00 EUR
2 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 15.07.2019 4 82,50 EUR
3 50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 02.08.2019 3 66,00 EUR
4 50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 02.08.2019 3 66,00 EUR
5 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 02.08.2019 4 82,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3127834
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.07.2018 Typ Doručené
1a Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.07.2018 Typ Doručené
1b Osvedčovacia doložka 28.07.2018 Typ Doručené
1c Plná moc 28.07.2018 Typ Doručené
1d Plná moc 28.07.2018 Typ Doručené
1e Osvedčovacia doložka 28.07.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.08.2018 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.11.2018 Typ Odoslané
4 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (zaniknuté EP) 30.07.2019 Typ Odoslané
5 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (zaniknuté EP) 30.07.2019 Typ Odoslané
6 Žiadosť o uvedenie do predošlého stavu 02.08.2019 Typ Doručené
6a Sprievodný list 02.08.2019 Typ Doručené
6b Plná moc 02.08.2019 Typ Doručené
6c Osvedčovacia doložka 02.08.2019 Typ Doručené
6d Plná moc 02.08.2019 Typ Doručené
6e Osvedčovacia doložka 02.08.2019 Typ Doručené
6f Príloha inde neuvedená 02.08.2019 Typ Doručené
6g Príloha inde neuvedená 02.08.2019 Typ Doručené
6h Príloha inde neuvedená 02.08.2019 Typ Doručené
6i Príloha inde neuvedená 02.08.2019 Typ Doručené
6j Príloha inde neuvedená 02.08.2019 Typ Doručené
6k Príloha inde neuvedená 02.08.2019 Typ Doručené
6l Príloha inde neuvedená 02.08.2019 Typ Doručené
6m Príloha inde neuvedená 02.08.2019 Typ Doručené
6n Príloha inde neuvedená 02.08.2019 Typ Doručené
6o Príloha inde neuvedená 02.08.2019 Typ Doručené
6p Príloha inde neuvedená 02.08.2019 Typ Doručené
6q Príloha inde neuvedená 02.08.2019 Typ Doručené
6r Príloha inde neuvedená 02.08.2019 Typ Doručené
6s Osvedčovacia doložka 02.08.2019 Typ Doručené
6t Príloha inde neuvedená 02.08.2019 Typ Doručené
7 vnútrospisový list 05.08.2019 Typ Interné listy
8 Poplatok za uvedenie do predošlého stavu 06.08.2019 Typ Platba
10 všeobecný referátnik 05.12.2019 Typ Odoslané
11 Odpoveď na správu úradu 07.02.2020 Typ Doručené
11a Sprievodný list 07.02.2020 Typ Doručené
11b Osvedčovacia doložka 07.02.2020 Typ Doručené
11c Plná moc 07.02.2020 Typ Doručené
EP 3127834
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku