Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3104617
(11)  Číslo patentu  26099 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16180227.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.07.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  3104617 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.11.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  362844 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.07.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.12.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.04.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 19/91  H04N 19/176  H04N 19/13  H04N 19/129  H04N 19/463  H04N 19/18  H04N 19/60  H04N 19/184  H04N 19/61   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2592832; 17193482.1 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Samsung Electronics Co., Ltd.; 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16677; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LEE Bae-Keun; 142-10 Chunui-dong, Wonmi-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do; KR;
SOHN Yu-Mi; 201 Dogok Hiville, 919-3 Dogok 1-dong, Gangnam-gu, Seoul; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie na entropické kódovanie /dekódovanie transformačného koeficientu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2592832; 17193482.1 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.07.2023 
   Maximálna platnosť do  08.07.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.04.2018 4/2018 SC4A
 
EP 3104617
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.12.2017 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3104617
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 22.06.2018 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 25.06.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 24.06.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 28.06.2021 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 21.06.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3104617
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.12.2017 Typ Doručené
Opis 15.12.2017 Typ Doručené
Plná moc 15.12.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 15.12.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.12.2017 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.03.2018 Typ Odoslané
EP 3104617
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku