Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3156488
(11)  Číslo patentu  33180 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16179838.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.07.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  3156488 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.09.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  08075648, 135230 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.07.2008, 17.07.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.04.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 15/82  A01H 5/00  C07K 14/415  C12Q 1/6895  C12N 15/01   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2304038 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BASF Agricultural Solutions Seed US LLC; 100 Park Avenue, Florham Park, NJ 07932; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LAGA, Benjamin; Rakestraat 4, 8750 Wingene; BE;
DEN BOER, Bart; Wilgenstraat 21, 9820 Merelbeke; BE;
LAMBERT, Bart; Haiglaan 27, bus 4A, 8900 Ieper; BE 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 36, Bratislava 
(54)  Názov  Rastlina rodu Brassica obsahujúca mutantnú indehiscentnú alelu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2304038 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.07.2023 
   Maximálna platnosť do  09.07.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2020 4/2020 SC4A
 
EP 3156488
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.12.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3156488
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 23.06.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 22.06.2021 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 21.06.2022 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3156488
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.12.2019 Typ Doručené
Opis 10.12.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 10.12.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.12.2019 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 22.01.2020 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 05.02.2020 Typ Doručené
Plná moc 05.02.2020 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.02.2020 Typ Odoslané
EP 3156488
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku