Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3109002
(11)  Číslo patentu  28002 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16176284.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.06.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3109002 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.04.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20150437 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.06.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.12.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B24C 9/00  F26B 3/092  F26B 3/084   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PTV, spol. s.r.o.; Ceskoslovenske armady 23, 253 01 Hostivice; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Mestanek, Jiri; Sochanova 1129/7, 163 00 Prague 17; CZ;
Pokorny, Pavel; Zvoncovita 1974/1, 155 00 Prague 5; CZ;
Kala, Daniel; Lodenicka 216, 267 18 Bubovice; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Sušiaca komora, sušiaca jednotka, sušička recyklovaného brúsneho materiálu a spôsob sušenia vlhkého recyklovaného brúsneho materiálu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.06.2022 
   Maximálna platnosť do  24.06.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2018 11/2018 SC4A
 
EP 3109002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.07.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3109002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 09.07.2018 66,00 EUR 3
50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 23.07.2018 66,00 EUR 3
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 20.06.2019 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 24.06.2020 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 17.06.2021 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3109002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.07.2018 Typ Doručené
Opis 09.07.2018 Typ Doručené
Plná moc 09.07.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 09.07.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 09.07.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.07.2018 Typ Platba
výzva na zaplatenie poplatku/doplatku za udržiavanie EP v platnosti 12.07.2018 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.10.2018 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 13.06.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 13.06.2019 Typ Doručené
všeobecný referátnik 19.07.2019 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 22.09.2022 Typ Odoslané
EP 3109002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 19.07.2019 GIRMAN IP Management, Ing. Zuzana Girmanová
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku