Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3089450
(11)  Číslo patentu  40876 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16173177.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.04.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  3089450 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  31.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  10159799, PCT/EP2010/054833 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.04.2010, 13.04.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, WO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.11.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  25.01.2023 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 19/196  H04N 19/52  H04N 19/139  H04N 19/176  H04N 19/119  H04N 19/46  H04N 19/61  H04N 19/463  H04N 19/96  H04N 19/14  H04N 19/186  H04N 19/105  H04N 19/147   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  11714653.0 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GE Video Compression, LLC; 1 Research Circle, 123 09 Niskayuna NY; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HELLE Philipp; Ahrenshooper Zeile 4, 141 29 Berlin; DE;
OUDIN Simon; Schillerstraße 23, 402 37 Düsseldorf; DE;
WINKEN Martin; Treskowstraße 16, 135 07 Berlin; DE;
MARPE Detlev; Südwestkorso 70, 121 61 Berlin; DE;
WIEGAND Thomas; Otto-Appel-Strasse 52, 141 95 Berlin; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Zlučovanie vzorkovaných oblastí 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  11714653.0 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.04.2023 
   Maximálna platnosť do  13.04.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 25.01.2023 2/2023 SC4A
 
EP 3089450
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP 30.11.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3089450
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3089450
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 28.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 28.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 28.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 29.11.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.01.2023 Typ Odoslané
EP 3089450
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku