Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3242293
(11)  Číslo patentu  30127 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16168396.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.05.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3242293 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.12.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.11.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.06.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G10K 11/168   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Sontech International AB; Energivägen 6, 196 37 Kungsängen; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CORIN, Ralf; Sontech International AB Vårgärdsvägen 79, 133 36 Saltsjöbaden; SE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kapa Beta, s.r.o.; Slovenského národného povst 365/76, 018 51 Nová Dubnica; SK 
(54)  Názov  Zariadenie na tlmenie zvuku pre potrubie alebo komoru 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  04.05.2022 
   Maximálna platnosť do  04.05.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.06.2019 06/2019 SC4A
 
EP 3242293
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 24.04.2019 4 82,50 EUR
2 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 31.03.2020 5 99,50 EUR
3 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 06.04.2021 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3242293
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.02.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.02.2019 Typ Doručené
2a Sprievodný list 15.02.2019 Typ Doručené
2b Plná moc 15.02.2019 Typ Doručené
2c Opis 15.02.2019 Typ Doručené
2d Patentové nároky 15.02.2019 Typ Doručené
2e Výkresy 15.02.2019 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 30.04.2019 Typ Odoslané
EP 3242293
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku