Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3231691
(11)  Číslo patentu  34798 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16164870.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.04.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3231691 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.03.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.10.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.10.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B62D 21/20  B60P 1/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Henschel Engineering Automotive SP. z o.o.; ul. Belgijska 4, 66-470 Kostrzyn nad Odra; PL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Boldirev, Alexander; Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik Labor für Karosserieentwicklung und Leichtbau Postfach 1940, 49009 Osnabrück; DE;
Buddendick, Christian; Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik Labor für Karosserieentwicklung und Leichtbau Postfach 1940, 49009 Osnabrück; DE;
Eisner, Peter; Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik Labor für Karosserieentwicklung und Leichtbau Postfach 1940, 49009 Osnabrück; DE;
Johanning, Bernd; Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik Labor für Karosserieentwicklung und Leichtbau Postfach 1940, 49009 Osnabrück; DE;
Lügering, Jan; Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik Labor für Karosserieentwicklung und Leichtbau Postfach 1940, 49009 Osnabrück; DE;
Molitor, Arne; Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik Labor für Karosserieentwicklung und Leichtbau Postfach 1940, 49009 Osnabrück; DE;
Prediger, Viktor; Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik Labor für Karosserieentwicklung und Leichtbau Postfach 1940, 49009 Osnabrück; DE;
Schäfers, Christian; Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik Labor für Karosserieentwicklung und Leichtbau Postfach 1940, 49009 Osnabrück; DE;
Schneider, Waldemar; Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik Labor für Karosserieentwicklung und Leichtbau Postfach 1940, 49009 Osnabrück; DE;
Daniel, Steven; Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik Labor für Karosserieentwicklung und Leichtbau Postfach 1940, 49009 Osnabrück; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Samonosný prepravný príves vozidla 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.04.2022 
   Maximálna platnosť do  12.04.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.10.2020 10/2020 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
EP 3231691
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 15.07.2020 162,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3231691
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 02.07.2020 199,00 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 13.09.2021 232,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3231691
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 24.06.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 24.06.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 24.06.2020 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 09.07.2020 Typ Odoslané
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 17.07.2020 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 06.08.2020 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 03.09.2020 Typ Doručené
Plná moc 03.09.2020 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.09.2020 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 11.07.2022 Typ Odoslané
EP 3231691
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku