Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3031825
(11)  Číslo patentu  32606 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16153819.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.03.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  3031825 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.07.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  36723 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.03.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.06.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/12  G01N 33/569  C12Q 1/37  G01N 33/50  G01N 33/566  G01N 33/68   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2271670; 19175389.6 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ALLERGAN, INC.; 2525 Dupont Drive, Irvine, CA 92612; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Fernandez-Salas, Ester; 1710 Rocky Road, Fullarton, CA 92831; US;
Wang, Joanne; 37 Bristlecone, Irvine, CA 92620; US;
Garay, Patton E.; 5503 E. Pageantry Street, Long Beach, CA 90808; US;
Wong, Lina S.; 60 Domani, Irvine, CA 92618; US;
Hodges, D. Diane; 14351 Pinewood Road, Tustin, CA 92780; US;
Aoki, Kei Roger; 2 Ginger Lilly Court, Coto de Caza, CA 92679; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Imunologické testovanie aktivity botulotoxínu sérotypu A 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2271670; 19175389.6 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.03.2021 
   Maximálna platnosť do  13.03.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2020 02/2020 SC4A
 
EP 3031825
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 19.02.2020 12 265,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3031825
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.11.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.10.2019 Typ Doručené
2a Opis 24.10.2019 Typ Doručené
2b Sprievodný list 24.10.2019 Typ Doručené
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 02.12.2019 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 09.12.2019 Typ Doručené
4a Plná moc 09.12.2019 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.12.2019 Typ Odoslané
EP 3031825
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku