Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3031825
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16153819.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.03.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  3031825 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.07.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  36723 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.03.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.06.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/12  G01N 33/569  C12Q 1/37  G01N 33/50  G01N 33/566  G01N 33/68   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2271670; 19175389.6 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ALLERGAN, INC.; 2525 Dupont Drive, Irvine, CA 92612; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Fernandez-Salas, Ester; 1710 Rocky Road, Fullarton, CA 92831; US;
Wang, Joanne; 37 Bristlecone, Irvine, CA 92620; US;
Garay, Patton E.; 5503 E. Pageantry Street, Long Beach, CA 90808; US;
Wong, Lina S.; 60 Domani, Irvine, CA 92618; US;
Hodges, D. Diane; 14351 Pinewood Road, Tustin, CA 92780; US;
Aoki, Kei Roger; 2 Ginger Lilly Court, Coto de Caza, CA 92679; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Imunologické testovanie aktivity botulotoxínu sérotypu A 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2271670; 19175389.6 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3031825
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3031825
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.11.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.10.2019 Typ Doručené
2a Opis 24.10.2019 Typ Doručené
2b Sprievodný list 24.10.2019 Typ Doručené
EP 3031825
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku