Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3133300
(11)  Číslo patentu  40631 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16002115.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.05.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  3133300 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.07.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102009020077 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.05.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.02.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.12.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16B 7/20   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2427663 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Dürr Systems AG; Carl-Benz-Strasse 34, 743 21 Bietigheim-Bissingen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HERRE Frank; Grossmoltenstrasse 12, 717 39 Oberriexingen; DE;
HERING Joachim; Bussenstrasse 7, 885 25 Dürmentingen; DE;
MELCHER Rainer; Im Stelzenbühl 10, 717 20 Oberstenfeld; DE;
BUCK Thomas; Siebenbürger Strasse 54, 743 43 Sachsenheim; DE;
BAUMANN Michael; Weinbergsteige 4, 742 23 Flein; DE;
SEIZ Bernhard; Goethestrasse 7, 743 48 Lauffen; DE;
MICHELFELDER Manfred; In der Au 45, 717 11 Höpfigheim/Steinheim; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Eva Bušová, advokátka; Tobrucká 6, Bratislava-Staré Mesto 
(54)  Názov  Zariadenia na nanášanie náterových hmôt a nanášacie zariadenia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2427663 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  05.05.2023 
   Maximálna platnosť do  05.05.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.12.2022 23/2022 SC4A
 
EP 3133300
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.10.2022 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3133300
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3133300
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 03.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 03.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 03.10.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.11.2022 Typ Odoslané
EP 3133300
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku