Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3121582
(11)  Číslo patentu  33299 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16001609.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.07.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3121582 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.01.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  504142015 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.05.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.01.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 3/08  G01N 19/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Putz, Stefan; Ramsau 30, 4822 Bad Goisern; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Putz, Stefan; Ramsau 30, 4822 Bad Goisern; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 36, Bratislava 
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie na skúšanie stavebných materiálov priečnym ťahom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.07.2023 
   Maximálna platnosť do  21.07.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2020 4/2020 SC4A
 
EP 3121582
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.01.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3121582
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 13.07.2020 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 01.07.2021 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 21.06.2022 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3121582
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.01.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 28.01.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 28.01.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.01.2020 Typ Platba
Doplnenie materiálov 21.02.2020 Typ Doručené
Plná moc 21.02.2020 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.02.2020 Typ Odoslané
EP 3121582
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku