Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3255213
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16001287.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.06.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3255213 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.09.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.12.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G05B 19/418  G01N 3/32  E02D 33/00  E02D 27/42  G01N 33/38   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pacadar S.A.; Paseo de la Castellana 259 D Torre Espacio, 28046 Madrid; ES 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Martínez De Castaneda, Francisco Javier; C/ Las Huertas, 47, 1A, 28220 Madrid (Madrid); ES;
Lancha Fernández, Juan Carlos; C/ Las Monjas, 2, 45200 Illescas (Toledo); ES;
Cidoncha Escobar, Manuel; C/ Arturo Soria, 310, 18 D, 28033 Madrid (Madrid); ES;
Gómez Del Pulgar González, María Celia; C/ Cañas, 3, 13004 Ciudad Real (Ciudad Real); ES 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3255213
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3255213
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3255213
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3255213
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku