Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3275847
(11)  Číslo patentu  37189 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15906052.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.10.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3275847 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.02.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  31.01.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  23.06.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C03C 13/00  C03C 3/087  C03C 3/091  C03C 3/112  C03C 3/118   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CN2015/091987 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/063167 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Jushi Group Co., Ltd.; 669 Wenhua Rd. Jushi Science&Technology Building Tongxiang Economic Development Zone, Tongxiang, Zhejiang 314500; CN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ZHANG, Lin; 669 Wenhua Road (South) Tongxiang Economic Development Zone, Tongxiang Zhejiang 314500; CN;
CAO, Guorong; 669 Wenhua Road (South) Tongxiang Economic Development Zone, Tongxiang Zhejiang 314500; CN;
XING, Wenzhong; 669 Wenhua Road (South) Tongxiang Economic Development Zone, Tongxiang Zhejiang 314500; CN;
GU, Guijiang; 669 Wenhua Road (South) Tongxiang Economic Development Zone, Tongxiang Zhejiang 314500; CN 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Kompozícia vysoko výkonných sklených vlákien a sklené vlákna a kompozitný materiál zo sklených vlákien 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  15.10.2022 
   Maximálna platnosť do  15.10.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 23.06.2021 12/2021 SC4A
 
EP 3275847
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3275847
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 20.09.2021 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3275847
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.05.2021 Typ Doručené
1a Opis 12.05.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 12.05.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 12.05.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.05.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.06.2021 Typ Odoslané
EP 3275847
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku