Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3353953
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15904903.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.09.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3353953 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.08.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04L 12/24  H04L 12/26   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  21169857.6 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2015052044 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2017052564 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ASSIA SPE, LLC; 1209 Orange Street Corporation Trust Center, Wilmington, DE 19801; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CIOFFI, John; 323 Stockbridge Avenue, Atherton, California 94027; US;
FISHER, Christopher; 4260 Lilac Ridge Road, San Ramon, California 94582; US;
BEDNARZ, Philip; 731 Holly Oak, Palo Alto, California 94303; US;
TEHRANI, Ardavan M.; P.O. Box 19677, Stanford, California 94309; US;
CIL, Tuncay; 954 De Haro Street, San Francisco, California 94107; US;
KE, Lan; 41337 Norman Court, Fremont, California 94539; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  21169857.6 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3353953
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3353953
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3353953
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3353953
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku