Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 3292919
(11)  Patent Number  37868 
(96)  European Application Number  15891335.0 
(96)  European Application Date  08.12.2015 
(97)  European Patent Number  3292919 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  05.05.2021 
(31)  Priority Number  2015117416 
(32)  Priority Date  07.05.2015 
(33)  Country or Authority of Priority  RU 
(97)  European Application Publication Date  14.03.2018 
(45)  European Patent Translation Publication Date  13.10.2021 
(51)  International Patent Classification  B09C 1/00  C09K 3/32  C09K 17/00  B82Y 30/00  C09K 101/00  C11D 1/14  C11D 1/62  B09C 1/08  C11D 3/28  C11D 3/22  C11D 3/04  C11D 17/00   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/RU2015/000855 
(87)  International Publication Number  WO 2016/178597 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  BIOMICROGELS UK LIMITED; 8 King Edward Street, Oxford, OX1 4HL; GB 
(72)  Inventor(s)  ELAGIN, Andrey Aleksandrovich; ul. Tsvillinga d. 48 kv. 20, Ekaterinburg 620142; RU;
MIRONOV, Maksim Anatolievich; ul. Volgogradskaya d. 182 kv. 38, Ekaterinburg 620102; RU;
SHULEPOV, Il'ya Dmitrievich; ul. Metallurgov d. 10 A kv. 70, Ekaterinburg 620109; RU 
(74)  Attorney(s)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Title  Látka na odstraňovanie olejov z pôdy a tvrdých povrchov a spôsoby použitia tejto látky 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  08.12.2021 
   Patent in Force maximum until  08.12.2035 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3292919
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 3292919
S/N Item Name Date Type Document
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.08.2021 Type Delivered
1a Opis 05.08.2021 Type Delivered
1b Príloha inde neuvedená 05.08.2021 Type Delivered
1c Sprievodný list 05.08.2021 Type Delivered
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.08.2021 Type Payment
3 Doplnenie materiálov 17.08.2021 Type Delivered
3a Plná moc 17.08.2021 Type Delivered
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 22.09.2021 Type Sent document
EP 3292919
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 21.09.2021 BIOMICROGELS UK LIMITED Obschestvo s Ogranichennoj Otvetstvennostyu "NPO BioMikroGeli"
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku