Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3272899
(11)  Číslo patentu  34434 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15886118.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.12.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3272899 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.03.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201510125485 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.03.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.01.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C22C 38/58  C22C 38/50  C21D 8/02  C21D 1/18  C22C 38/20  C22C 38/24  C21D 9/46  C22C 38/06  C22C 38/44  C22C 38/48  C22C 38/00  C22C 38/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CN2015/096636 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/150196 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.; No. 885, Fujin Road, Baoshan District, Shanghai 201900; CN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ZHAO, Sixin; No.885 Fujin Road Baoshan District, Shanghai 201900; CN;
YAO, Liandeng; No.885 Fujin Road Baoshan District, Shanghai 201900; CN;
WANG, Xiaobo; No.885 Fujin Road Baoshan District, Shanghai 201900; CN;
ZHAO, Xiaoting; No.885 Fujin Road Baoshan District, Shanghai 201900; CN 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a.s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(54)  Názov  Hrubá oceľová platňa s nízkym pomerom výťažnosti, vysokou pevnostnou odolnosťou a vynikajúcou rázovou húževnatosťou pri nízkych teplotách a spôsob jej výroby 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.12.2022 
   Maximálna platnosť do  08.12.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2020 09/2020 SC4A
 
EP 3272899
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 07.12.2020 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 24.11.2021 7 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3272899
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.06.2020 Typ Doručené
1a Opis 04.06.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 04.06.2020 Typ Doručené
1c Sprievodný list 04.06.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.06.2020 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.07.2020 Typ Odoslané
EP 3272899
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku