Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3262861
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15883516.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.07.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3262861 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201562121689 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.02.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.01.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06F 21/60  H04L 29/06  H04L 9/08  H04L 9/32  H04W 12/04  H04W 12/06  H04W 12/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  21171317.7 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  SE2015050822 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2016137374 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ); 164 83 Stockholm; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  NÄSLUND, Mats; Stopvägen 95, SE-168 36 Bromma; SE;
SAHLIN, Bengt; Hannusträskvägen 4A, FI-02360 Espoo; FI;
NORRMAN, Karl; Stigbergsgatan 32A, S-116 28 Stockholm; SE;
ARKKO, Jari; Välitie 1B, FI-02700 Kauniainen; FI 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  21171317.7 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3262861
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3262861
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3262861
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3262861
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku