Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3276283
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15883220.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.02.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3276283 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  31.01.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F24F 1/00  F24F 1/0003  F24F 1/20  F24F 11/88  F24F 11/89  F24F 13/20  F25B 49/00  F25B 49/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  JP2015055637 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2016135926 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mitsubishi Electric Corporation; 7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-8310; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KAWAI, Kazuhiko; c/o Mitsubishi Electric Corporation 7-3 Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310; JP;
IWATA, Akihiko; c/o Mitsubishi Electric Corporation 7-3 Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310; JP;
KOYAMA, Yusuke; c/o Mitsubishi Electric Corporation 7-3 Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310; JP;
KOBATA, Tomoaki; c/o Mitsubishi Electric Engineering Company Limited 1-13-5 Kudankita Chiyoda-ku, Tokyo 102-0073; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3276283
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3276283
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3276283
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3276283
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku