Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3242714
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15876382.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  31.12.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3242714 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201462098946 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  31.12.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.11.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61N 1/36  A61N 1/372  A61N 1/378  H01Q 1/27   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2015068348 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2016109836 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Stimwave Technologies Incorporated; 1310 Park Central Blvd. South, Pompano Beach, FL 33064; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Andresen, Chad David; 860 N Shore Drive, Miami Beach, FL 33141; US;
Lebaron, Richard; 5151 Collins Avenue, Apt. 426, Miami Beach, FL 33140; US;
Perryman, Laura Tyler; 1521 Alton Road, Suite 417, Miami Beach, FL 33139; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3242714
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3242714
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3242714
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3242714
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku