Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3239320
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15873095.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.12.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3239320 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2015207452 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.10.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.11.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C21D 1/18  C21D 8/02  C21D 8/10  C21D 9/08  C22C 38/00  C22C 38/02  C22C 38/04  C22C 38/06  C22C 38/08  C22C 38/12  C22C 38/14  C22C 38/16  C22C 38/58   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  JP2015085870 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2016104527 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kabushiki Kaisha Kobe Seiko Sho (Kobe Steel, Ltd.); 2-4, Wakinohama-Kaigandori 2-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-8585; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  TASHIRO, Kiichiro; c/o Kakogawa Works in Kobe Steel Ltd. 1, Kanazawa-cho, Kakogawa-shi Hyogo 675-0137; JP;
KATO, Taku; c/o Kobe Steel, Ltd. 9-12, Kitashinagawa 5-chome Shinagawa-ku, Tokyo 141-8688; JP;
KAWANO, Haruya; c/o Kakogawa Works in Kobe Steel Ltd. 1, Kanazawa-cho, Kakogawa-shi Hyogo 675-0137; JP;
OKA, Yuichi; c/o Kakogawa Works in Kobe Steel Ltd. 1, Kanazawa-cho, Kakogawa-shi Hyogo 675-0137; JP;
SATO, Shinsuke; c/o Kakogawa Works in Kobe Steel Ltd. 1, Kanazawa-cho, Kakogawa-shi Hyogo 675-0137; JP;
KIMURA, Sei; c/o Kakogawa Works in Kobe Steel Ltd. 1, Kanazawa-cho, Kakogawa-shi Hyogo 675-0137; JP;
MIYAKE, Takashi; c/o Kakogawa Works in Kobe Steel Ltd. 1, Kanazawa-cho, Kakogawa-shi Hyogo 675-0137; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3239320
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3239320
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3239320
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3239320
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku