Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3231124
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15867916.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.12.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3231124 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201414564838 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.12.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.10.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04B 10/079  H04B 7/185   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2015064780 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2016094552 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hughes Network Systems, LLC; 11717 Exploration Drive, Germantown, MD 20876; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DURVASULA, Bhanu P.; 10406 Grey Fox Rd., Potomac, Maryland 20854; US;
MUHAMMAD, Tariq; c/o Hughes Network Systems, LLC 11717 Exploration Drive, Germantown, Maryland 20876; US;
TENDER, Neil H.; 4808 Moorland Lane Apt. 905, Bethesda, Maryland 20814; US;
CHITALWALA, Esmail H.; 19902 Sweetgum Circle Apt. 23, Germantown, Maryland 20874; US;
SAAD, Alex; 9086 Best Bower Ct., Vienna, Virginia 22182; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3231124
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3231124
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3231124
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3231124
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku