Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3231205
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15867776.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.02.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3231205 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201514607620 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.01.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.10.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04W 8/02  H04W 8/18  H04W 80/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  SE2015050118 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2016093758 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (publ); Torshamnsgatan 23, 164 83 Stockholm; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LI, Qiang; Albert Målares Väg 6 A, S-187 75 Täby; SE;
PETERSSON, Justus; Vidholmsbackarna 63, S-165 72 Hässelby; SE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3231205
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3231205
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3231205
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3231205
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku