Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3229577
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15866521.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.12.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3229577 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2014905005 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.12.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AU 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.10.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01B 76/00  A01C 23/00  A62C 37/08  B64C 39/02  B64D 1/02  B64D 1/16  B64D 47/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  AU2015000746 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2016090414 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  The University of Sydney; CDIP Research Portfolio, Level 6 Jane Foss Russell Building, G02 The University of Sydney, NSW 2006; AU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CALLEIJA, Mark; 19 Parkland Avenue, Rydalmere, New South Wales 2116; AU;
SUKKARIEH, Salah; 48 Bowns Road, Kogarah, New South Wales 2217; AU 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3229577
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3229577
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3229577
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3229577
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku