Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3222695
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15861716.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.07.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3222695 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20140183559 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.12.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  KR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.09.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C09K 11/06  H01L 51/54   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  KR2015007010 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2016080622 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LG Chem, Ltd.; 128 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HUH, Jungoh; LG Chem Research Park 188 Munji-ro Yuseong-gu, Daejeon 305-738; KR;
LEE, Dong Hoon; LG Chem Research Park 188 Munji-ro Yuseong-gu, Daejeon 305-738; KR;
HEO, Wonjoon; LG Chem Research Park 188 Munji-ro Yuseong-gu, Daejeon 305-738; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3222695
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3222695
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3222695
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3222695
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku