Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3221414
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15860990.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.11.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3221414 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201462081426 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.11.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.09.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08J 3/24  C09J 11/06  C09J 163/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2015060856 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2016081357 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  3M Innovative Properties Company; 3M Center Post Office Box 33427, St. Paul, MN 55133-3427; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  JUNG, Adrian T.; Carl Schurzstrasse 1, D-41453 Neuss; DE;
CHANDRABALAN, Santhosh K.; 3M Center Post Office Box 33427, Saint Paul, Minnesota 55133-3427; US;
WEGRZYNSKA, Joanna K.; al. Katowicka 117 Kajetany k. Warszawy, PL-05-830 Nadarzyn; PL;
WUERCH, Daniel W.; 3M Center Post Office Box 33427, Saint Paul, Minnesota 55133-3427; US;
CLAUS, Christian E.; Neumannstrasse 13, 40235 Düsseldorf; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3221414
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3221414
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3221414
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3221414
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku