Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3223285
(11)  Číslo patentu  40797 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15860343.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.11.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3223285 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2014146270 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.11.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  RU 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.09.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  11.01.2023 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F04D 7/06  F04D 29/02  F04D 29/046  F04D 29/047  F16C 17/03  G21C 15/247   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/RU2015/000790 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/080866 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Joint Stock Company "Akme-Engineering"; Ul. Pyatnitskaya 13 Str. 1, 115035 Moscow; RU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SCHUTSKY Sergey Yurievich; Serebristyi bulvar 22k. 1kv. 316, 197227 St.Petersburg; RU;
AGRINSKIY Andrei Nikolaevich; ul. Rikharda Zorge 7kv.7, 198328 St.Petersburg; RU;
PAVLOV Nikolai Nikolaevich; ul. Matrosa Zheleznyaka 17kv. 20, 197343 St.Petersburg; RU;
BYKOV Alexander Nikolaevich; ul. Varshavskaya 124kv. 36, 196240 St.Petersburg; RU;
ORLOV Boris Valentinovich; ul. Vasi Alekseeva 17kv. 56, 198188 St.Petersburg; RU;
SIMONOV Nikita Igorevich; ul. Marata 19/18kv. 21, 198188 St.Petersburg; RU 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Čerpadlo na čerpanie taveniny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  16.11.2022 
   Maximálna platnosť do  16.11.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 11.01.2023 1/2023 SC4A
 
EP 3223285
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.11.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3223285
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3223285
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 14.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 14.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 15.11.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 19.12.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 26.01.2023 Typ Doručené
Plná moc 26.01.2023 Typ Doručené
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 15.02.2023 Typ Odoslané
EP 3223285
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku